SEO audit / Analýza

6 600 Kč

Už jste v minulosti objednávali SEO, ale nejste si jisti správností jeho provedení? Nebo chcete začít s optimalizací, ale nevíte z jakého konce začít? Pomůžu vám dopátrat se, zda vše probíhá v pořádku a přidám vodítka na další postup pro zlepšení SEO vašich webových stránek.

X

Důležitost SEO auditu

Než je možné se pustit do činností, které budou mít měřitelně pozitivní efekt na SEO webu, je nutné nejprve definovat nedostatky webových stránek a konstruovat plán optimalizace. Nemá například cenu se vrhat do optimalizace obrázků, pokud je celý web neindexovatelný. Prováděné činnosti by měly mít svou hierarchii a vstupní audit specialistovi umožní určit, jak webu co nejvíce pomoci.

Postup zpracování SEO auditu

Jako každý jiný audit má i SEO audit svůj vlastní postup, ve kterém by měly být kontrolovány všechny důležité prvky:

Technické SEO

V této části se zaměřuji na kritické chyby webových stránek na úrovni průchodnosti robotů vyhledávačů. Řeším v rámci ní:
  • Jestli neexistují žádné systémové duplicity.
  • Indexovatelnost obsahu zdali je v pořádku soubor robots.txt, sitemap.xml.
  • Jestli jsou webové stránky mobile friendly a přístupné robotům vyhledávačů.
  • Rychlost načítání webových stránek a core web vitals.
  • Existence chybných interních odkazů.
  • + mnoho dalších částí, které jsou vždy individuální pro daný web.

OnPage SEO

V rámci OnPage části SEO analýzy provádím základní průzkum klíčových slov (v případě, že nebyla provedena / nedomluvili jsme se na analýze klíčových slov. Sekundárně zkoumám, jestli jsou klíčová slova obsažena v základních SEO prvcích jako titulky a nadpisy; zkoumám stav meta popisků, stav nadpisové struktury, atd. Ke každému podbodu dávám v SEO analýze unikátní komentáře, které, doufám, použijete buď vy, nebo já v rámci samotné kontinuální SEO správy.

OffPage SEO

U OffPage SEO zkoumám současný stav indexace u indexovatelných stránek; stav odkazového portfolia oproti konkurenci; a zdalii na doménu nemíří odkazy, které by směřovaly na stránky se stavovým kódem 404.

Připravenost administrace

U případů, kdy není široce používané CMS řešení (WordPress, Joomla, Shoptet), případně klasické FTP, připojuji k analýze webových stránek i analýzu připravenosti administrativního prostředí, která odhalí, zdali je vaše webové řešení schopné provést úpravy, které se pro SEO běžně provádí.

Shrnutí SEO analýzy

Součástí analýzy bývá i přehled těchto doporučení v hiearchickém řazení a doporučení postupu prací tak, aby to vašim webovým stránkám pomohlo co nejefektivněji a co nejdříve.

Jakou má výstup SEO analýzy podobu?

Výstupem SEO analýzy je pdf dokument, který má minimálně deset stránek informací hodnotných pro zlepšení SEO vašeho webu. Na základě toho, jaké chyby se na vašich webových stránkách nachází, vám také pošlu přílohu k analýze v xlsx formátu, kde většinou najdete výpis:
  • klíčových slov z průzkumu,
  • neindexovaných stránek,
  • chybných interních odkazů, včetně jejich zdrojů,
  • a další.

Co následuje po provedení SEO analýzy?

Obdobně jako u analýzy klíčových slov je tento dokument důležitý po celý životní cyklus webových stránek a SEO specialista s ním pracuje v rámci SEO správy. Narozdíl od analýzy klíčových slov se jedná o dokument uchopitelný i programátorem / kodérem, takže ta nejzákladnější pochybení zvládnete i ve spojení se zhotovitelem webových stránek. Nejlépe s tímto dokumentem ale samozřejmě pracuje samotný SEO specialista.

Proč zvolit pro SEO analýzu mě?

Nejsem velká agentura, i když s prací pro velké agentury mám dlouholeté zkušenosti. Viděl jsem spousty předražených a pochybných analýz, které ve svém obsahu nic neřešily a viděl jsem spousty analýz, ze kterých jsem se i něco naučil. Díky mým dlouholetým zkušenostem a efektivnosti v SEO jsem schopný nabídnout několik verzí SEO analýzy dle hloubky průzkumu tak, aby vám to finančně vyhovovalo, a zároveň abyste z ní mohli dlouhodobě těžit. Pro nejmenší webové stránky začínám už od 6 hodin práce na samotné analýze.

Chcete lepší SEO? Napište mi!

 

X

Nevyplňujte toto pole: